top of page
Industries.png

Индустрии

Успехът на един софтуерен проект или дигитална трансформация зависи не само от технологията, но и от разбирането на средата и предизвикателствата пред конкретния бизнес.

Екипът ни има натрупан богат опит, чрез успешно завършени ИТ проекти, в следните области:

Financial Services-1.png

Финансови услуги

Опит с дигитална трансформация за финансови услуги. Установяване на стратегии за брандиране и клиентско изживяване, разработка и внедряване на онлайн платформи и дигитални канали, автоматизация и стартиране на маркетингови кампании за водещи кредитни институции. Консултиране при стартирането на уеб и мобилно банкиране и пълно дигитализиране на процесите за кредитиране в банки. Внедряване на софтуер за управление на връзките с клиенти, софтуер за управление на взиманията, дигитализация и оптимизиране на бизнес процеси.

Авиация

Разработка и поддръжка на всички стандартни системи за индустрията като на PSS и системи за управление на приходите и отчитане, DSC и PDC. Обща поддръжка и управление на ИТ системите и процесите на Националната авиокомпания на България: анализ на ключови процеси и практики и трансформация на организацията, целяща по-висока ефективност чрез внедряване на софтуер, автоматизация на процесите и въвеждане на дигитални инструменти.

Aviation.png
Telecom.png

Телекомуникации

Значителен опит от водещи международни и български оператори в сектора на комуникациите, включващ разработка на софтуер, внедряване и миграция на системи за бизнес управление (системи за управление на фактуриране, софтуер за търговски обекти и софтуер за управление на отношенията с клиенти) и системи за оперативна поддръжка Опит с междинен софтуер (middleware), ESB (услуги за интеграция на приложения), SOA (архитектура, ориентирана към услугите) и микросървиси, осигурявайки автоматизация на бизнес процесите от край до край и автоматизация на бекофис. Познаване на големите доставчици и водещи софтуерни продукти, както и възможност за разработка на еквивалентни собствени софтуерни решения.

Автомобилна индустрия

Имаме значителен опит в цифровите решения за автомобилния сектор. Разработване на софтуер за автомобилтни, телематика и информационни системи. Оказване на поддръжка при интеграцията на системи за подкрепа на водача (ADAS) и платформи за управление на електрически автомобили. Оптимизиране на производството и веригата за доставка на автомобили с помощта на софтуерни решения. Внедряване на системи за управление на отношенията с клиенти (CRM) за дилъри. Ръководене на инициативи за дигитализация на известни автомобилни марки с цел подобряване на потребителското изживяване и оперативната ефективност. 

Automotive.png
bottom of page