top of page

Нашият екип

Екипът на ДЕНШИ е подбран на база сходство във визията и допълващи се умения и знания. Нашите лидери водят с комбинация от визия, знание и опит. 

Атанас Добрев

Акционер

Empower
Growth

Основател и основен акционер на Денши е Атанас Добрев. Той обича предизвикателствата и има голям опит в управление на големи компании, трансформиране на бизнес, работа във високо-конкурентна и регулирана среда. ИТ и комуникационните технологии са в основата на неговия успех. Атанас подкрепя ръководния екип в установяването на визията и бизнес стратегията на фирмата. Компанията черпи от неговия богат опит, силни бизнес инстинкти и голяма професионална мрежа.  Освен Денши има интереси в зелената енергия и недвижимите имоти. 

Atanas Dobrev.png
bottom of page