top of page
What we do best.png

В какво сме добри..

Разработване на софтуер по поръчка, консултантски услуги, свързани с дигитална трансформация на бизнес процеси, поддръжка на компютри, сървъри и мрежово оборудване.

Решаваме проблеми и улесняваме постигането на вашите бизнес цели. Предлагаме ефективни решения чрез прилагане на подходяща технология като контролираме разходите чрез проектна организация и ясна и навременна комуникация.

Custom Software development

Персонализирани решения и приложения 
Вашият бизнес е уникален. Такива трябва да са и вашите приложения.

Нашите услуги за разработка на персонализирани приложения се фокусират върху създаването на индивидуализирани софтуерни решения, отговарящи на уникалните изисквания на вашия бизнес. Специализирани сме в създаването на уеб и мобилни приложения с прецизен дизайн, ориентирани към удобството на крайния потребител.

Независимо дали искате да превърнете идеята си в реалност, дали имате нужда от повишаване на производителността в офиса или от нов канал за обслужване на клиентите, ние ще работим с вас от оформянето на идеята през дизайна до внедряването и поддръжката.

Integration and Auto servies
digital-automation-icon.png

Интеграция и Автоматизация 
Свържете и автоматизирайте вашия бизнес.

Нашите услуги за интеграция и автоматизация се допълват взаимно, за да повишат ефективността на вашата организация.
Ние ще ви помогнем да свържете съществуващите разнородни системи, приложения и източници на данни. Ще  оптимизираме и автоматизираме бизнес процесите. Ще ви помогнем на намалите разходите и да избегнете грешките. Вашите експерти ще имат време да се фокусират върху стратегическите въпроси и върху създаването на стойност за своите клиенти.
По-високата степен на интеграция и автоматизация води до по-добри решения, повишена продуктивност, разумно използване на ресурсите и насърчаване на иновациите.

Clou services
Data services
Consult
AI AND Machine
cloud-services-icon.png

Облачни Услуги
Не е твърде късно да се възползвате от облачната революция!

Ние ще ви помогнем да оптимизирате разходите и да увеличите гъвкавостта си чрез миграция на вашата инфраструктурата към облачни или хибридни облачни услуги. За да се възползвате от предимствата на облачните услуги не е достатъчно да преместите инфраструктурата – трябва да промените начина, по който работи вашия софтуер! Ние ще ви помогнем да трансформирате вашата инфраструктура, софтуер и процеси за да се възползвате от предимствата на съвременните облачни технологии.
Ще ви предложим подходящия за вас микс от сигурност, производителност, съвместимост, мащабируемост и контрол при разумно ниво на разходите. Без значение дали става въпрос за миграция към облака, оптимизация на вашата облачна инфраструктура или разработка на облачни приложения, ние сме на ваше разположение.

Data services

Услуги за Данни 
Добре дошли в света на данните.

Вярваме, че данните, когато се съхраняват и обработват правилно, подпомагат напредъка на бизнеса. Нашите услуги за управление на данни позволяват на  клиентите ни да разберат сложни събития от миналото, настоящето и да предвидят бъдещето. Помагат ви да вземете информирани решения и да създавате иновации – да преобразувате суровите данни в качествени бизнес решения.
Двете основни фази са  – структуриране и анализ. Структурирането се прави чрез организиране, почистване и свързване на наличните данни, за да бъдат подготвени в правилния формат и качество за последващ анализ. Следващата стъпка е анализ и създаване на аналитични модели.
Нашите анализатори на данни използват най-съвременни инструменти и теоретични модели. В допълнение прилагат своите знания за конкретната бизнес област плюс интуиция, за да интерпретират данните в подходящия бизнес контекст за да създадат качествени, релевантни модели.

digital-automation-icon.png

Дигитална Трансформация 
Опростена. Фокусирана. Достъпна.

Дигиталната трансформация не трябва да бъде скъпа, сложна, абстрактна или страшна.
Нашият подход е логичен, прагматичен и прозрачен. Започваме със задълбочен анализ на вашия бизнес. В резултат откриваме грешки, пропуски и неефективности и предлагаме нови или промяна на съществуващи бизнес процеси. Допълваме новите процеси с подходящи инструменти и системи.
Нашия подход е ориентиран към решаване на проблем и осигуряване на възвращаемост на вашите инвестиции. Ще разделим цялостния проект на части за да може максимално бързо да видите резултата от нашата дейност. Винаги целим всеки по-малък завършен компонент да дава резултат самостоятелно и да добавя стойност незабавно. Вие контролирате темпа и бюджета за да постигате ясни и измерими резултати.

Digital transforation
Consult
advisory-icon.png

Консултантски Услуги
Нашият опит - на ваше разположение

Желаете ли да се възползвате от нашата експертиза, без да провеждате голям софтуерен проект?

 

Имате друг предпочитан доставчик на софтуерни решения?

 

Няма проблем.

 

Нашият опит е на Ваше разположение по важните за Вас теми.

Можем да ви помогнем по различни начини: от формиране на дигитална стратегия, проектиране на сложна трансформационна програма, подобряване на оперативния модел или оптимизиране на ИТ инфраструктурата до оптимизиране на организационната структура.

 

Винаги внимаваме с нашите съвети, защото ако поискате можем и да ги изпълним.

infrastructure-icon.png

Инфраструктура
ОтключетеПълният потенциал на Вашата инфраструктура

Ефективността и надеждността на всяка организация зависи от управлението и поддръжката на ИТ инфраструктурата. Прехвърлете тези проблеми на нас. Ние ще се погрижим вашия хардуер, устройства, мрежи и центрове за данни да работят с максимална производителност и минимални прекъсвания. Оставете управлението и поддръжката на нас и се съсредоточете върху това, което е най-важно - постигането на Вашите бизнес цели. 

Testimonials.png
"ДЕНШИ е доверен сътрудник в нашето начинание за дигитално обезпечаване и трансформационна сила за България Ер. Решението им за софтуер за  управление на искове не само значително намали нашите оперативни разходи, но и ни издигна до нов стандарт за обслужване на клиенти. Освен това услугите на ДЕНШИ за управление на данни и новия формат на управленски, операционни и финансови репорти предоставиха ценен инструмент за бизнес анализ: ключово средство за вземане на решения и важен стратегически инструмент. ДЕНШИ се проявява като истински партньор, допринасяйки за нашия успех по безапелационен начин."

Радослав Златков, Изпълнителен Директор
България Ер

Модели за сътрудничество

Поддържаме повечето договорни и ценови модели на сътрудничество и избираме най-подходящия, в зависимост от средата и обстоятелствата.

01 Фиксиран обхват и цена

При този модел в договора се фиксират обхват, цена и време. Прилага се когато има точни и добре изяснени изисквания. 

 

Цената е фиксирана и има стриктни условия за приемане на работата. Всяко отклонение от одобрените параметри, например увеличаване или намаляване на обхвата, води до подписване на анекс. 

 

Не е подходящ в силно конкурентна среда или ако се очакват големи промени в обхвата поради външни или вътрешни фактори. Осигурява най-висока степен на предвидимост и контрол от страна на клиента.

03 Поддръжка и оперативно обслужване

Осигуряваме поддръжка на системи, хардуер и ИТ операции. Осигуряваме предвидимост и работим с измерими цели и пълна прозрачност. 

 

Такива услуги са особено подходящи за висок обем повтаряща се работа, която може да се раздели на по-малки части и да се категоризира. Премахва се необходимостта от високо специализиран, труден за намиране и управление персонал. 

 

Обичайният модел е на база фиксиран месечен разход, като качеството е гарантирано със "Споразумение за ниво на обслужване".

02 Време и Материали

Цената е базирана на дневна ставка, според поръчаното и изработено време на месечна база. 

 

Подходящ е при гъвкава работа, където резултатът от една дейност дефинира следващата и клиентът може да експериментира и променя изискванията в хода на работа. Така може да се реагира на промени в пазарната среда или фирмената стратегия . Приложим за разработка на софтуерни продукти и е основния модел при доставката на консултантски услуги. 

04 Споделяне на приходи

Разработката на нов софтуер често е ключова при въвеждането на нови продукти и услуги или въвеждане на иновативни бизнес модели. 

 

Този модел е възможен, когато се започва нова бизнес инициатива с високо ниво на риск, но и голям потенциал. 

 

Подходящо както за стартиращи компании с уникална идея, така за и вътрешни предприемачески инициативи. 

 • What is your secret sauce?
  We believe in the power of balance. Our success is built upon three essential pillars: people, processes, and technology. We give each an equal focus. Technology empowers us, processes guide us, and our people drive us. We will carefully align the delivery methodology with the architecture, technology and tools, and the project team structure.
 • What differentiates you from other IT service companies?
  What sets us apart is our approach to working with customers. Regardless of our engagement model, we are always oriented towards solving a problem or alleviating a pain and improving clients' business or operational results through digital technology. Before we arrive at technology, resources, and delivery, we will (independently or collaboratively) identify problems on a business level and mark whole areas of improvement. Based on a comprehensive analysis we will define key objectives and turn them into a project or a program which we will later manage transparently and efficiently.
 • Are your prices competitive?
  We are not trying to be the cheapest in our man-day rates but, measured against the outcomes we achieve for our customers, we offer high value-for-money.
 • How would you define your approach to work?
  Our DNA is rooted in pragmatism. We avoid overcomplicating stuff. Instead, we dissect problems and offer clarity and structure. We elaborate solutions in clear, straightforward, and understandable language. Effective communication is our key to preventing misunderstandings and reducing unnecessary delays and mishaps.
 • What is your tech stack?
  We have knowledge and experience with various technologies and do not restrict ourselves to one (or few) technologies. The technical stack is just a tool, and like in nature, where form follows function, it is chosen according to the problem it solves. With our technology choices we strive for maximum efficiency in the software development process and enhanced reusability of platform and software components and features.
bottom of page